508 просмотров

Küü başı Sofiya Jekova kutleer Hederlez yortusunnan

Saygılı küüdaşlarımız!
Bütün ürektän kutleerım sizi Ayoz Örginin gününnän hem Millet Hederlez yortusunnan!
Evelki adetlerin arasında bu yortu özel bir eri kapleer. Gagauzların din hem ruh yaşamasında o çok saygılı hem önemli! Bu gündä dedelerimiz kır işlerini çekedärdilär, ana-toprak büük bereket versin deyni, ayledä uygun yaşamak olsun deyni Allaha haşlak dua edärdilär! Naturaylan bilä insan ilkyaz sıcakların gelmesinä seviner! O üzdän dä, kısmetli hem bereketli yaşamaya umut getirän yortu, Gagauziyada en renkli hem en gözäl sayıler!

Dileerim sizä kaavi saalık, sevgililik, aylelerinizdä uygun yaşamak! Ko, bu yıl Allaa ii sözlesin işinizi da versin büük bereket!

Translate »